Kr. Skensved og Jersie sogne 
Karlstrup sogn
Solrød sogn 
Havdrup sogn

Hvis du og dine forældre bor i udlandet og gerne vil konfirmeres i den af kommunens kirker, hvor I har boet inden jeres udrejse, kan det også lade sig gøre.
Det kræver dog at der i hvert enkelt tilfælde indgås særlig aftale om, hvordan konfirmationsforberedelse skal afvikles. I visse tilfælde kan du få studie- og arbejdsmateriale tilsendt – i andre tilfælde kan man afvikle forberedelsen over nettet. 
Der findes måske også en mulighed for at følge kristendomsundervisning i den lokale afdeling af ”Dansk Sømands- og Udlandskirker” – se deres afdelinger på http://www.dsuk.dk/ . Det kan også være, at du kender en kirkelig organisation, som afholder konfirmandlejre i Danmark, som du kan følge i en af dine ferie.

Du skal dog stadig tilmeldes konfirmation og du skal i god tid kontakte en af præsterne ved denne kirke, så I kan få alle aftalerne på plads i god tid.

I din tilmelding anføres, hvordan forberedelsen tænkes afviklet, og hvem aftalerne er indgået med.

Forside > Ophold i udlandet