Kr. Skensved og Jersie sogne 
Karlstrup sogn
Solrød sogn 
Havdrup sogn

Efterskole

Hvis du skal på efterskole i 8. klasse, kan det være svært at følge konfirmandforberedelse i bopælssognet.
I langt de fleste tilfælde vil det dog være muligt at træffe aftale med præsten i det sogn, hvor efterskolen ligger, om at følge undervisningen dér.
Dette indebærer blot, at præsten ved undervisningens afslutning med et brev bekræfter, at konfirmanden er forberedt til konfirmation og opfylder de krav om undervisning, kirkegang mv., som er stillet dér.

Du skal dog stadig tilmeldes konfirmationen i den kirke, hvor du har bopæl.

Når du tilmelder dig konfirmation, kan du med en anmærkning gøre opmærksom på, at du følger forberedelse andetsteds – og gerne angive hvor, det sker.
Da disse aftaler ikke nødvendigvis kan være faldet på plads inden det tidspunkt, hvor du skal aflevere din tilmelding, er det også i orden at vi får detaljerne at vide på et senere tidspunkt.

Forside > Efterskoler